torstai 23. tammikuuta 2014

Copymarket badminton

En teel vecko ha gått som e skoa susa förbi. Int nu na desto vidare ha hänt på jobbe direkt, arbet bara. Men i lördagst så tog ja mina kollegor undi axlan å förd dom ti louha, luohu lihouhuioh (en av täide ji kanski rätt elå en kombination). He ji alltså en varuhus typ som stockman kan man väl säi som ji fylld me kopior av diverse slag från elektronik till damundikläder. Dessutom jee ett tådde ställ täär man ska plut. Probleme ji bara man väit int hu mychi. En lillan north face väsku som ja köft va från början 750 kinapengan (typ 90€) som blev nerpluta ti 110 kinapengan (använd korsmultiplikation ti räken ut euron sjölv) såå kan händ man vissa ggr betalar rövarpris men e ji nu entå ganska billigt. Så köft dessutom 5 par jeans fö 100 € totalt. Å två ficklampor.Sedan ha vi börja spel badminton järr. Dom har en tådde tur på en plan varje tisda/torsda från ägarens sida å vi fråga om vi fee faa mee, så vi foo å köft na billiga klubbor foo å prova. Kan ju säi he att 
ja har noo int naan chans mot täide kinesren, å att mina rövmuskler ha noo aldri vari såje ömm. Men jäklit rolit jee så vi fortsätter noo fast tror noo vi spelar mot varar nu i början åtm.


Å e fanns e nager planer

Sedan arbete rullar på kinesiska nyåre närmar se så kan händ vi komber häim i en vecko tå...kanski.


Later!


sunnuntai 12. tammikuuta 2014

Complicated

Okej så ha man vari på roaden nästan en vecko pånytt. Saker å ting gaar bra trots att e börja int så häft. Först måtta ja ordn biljettan åt me på möönin, som ja räist tå e had blivi komplikationer me reservationin menn som ja had fixa förr veckon och sedan va na tjabbel på flygplatsin me mina biljetter enlit täi sko ja bara kuna flyg ti stockholm fast biljettin va ti hongkong. Nåå så vi flöug ti stockholm tå, som tur så kuna vi ordn upp e täär så ja fee resten av biljettan. 

Ja ji ju sedan på sama ställ som sist i shenzen, vilket ji häilt bra ställ ti va på. Dock så mått ja säi e blir bara värr å värr me hotelle nu har ja bara ett sovrum och vessa (+kök+vardagsrum) i menn lägenhäit, sko noo bord ha na aktivister som sko ställ se i en bur på na torg så man sko få se nalite bätter ställt järr.  Nää nå ända klagomåle ji att e lukta röik i ruume som störd me tänkt noo byt men måtta vänt e par dar så ja skaffa en airfreshner iställ, så e ji rätt lungt noo nu så ja skippa å byt. Kan int rikti säi va stilen kallas i vardagsruume mett bambu-chic kanski

Matchar ju åtm.

He som hittils ha vari men smartast idé fö hanje räisun mått noo va he att ja too mee massa rågbryö (vaasan ruispalat, ja väit reissumies sko ju ha passa bätter men gildar mäir ruispalat.) tammitusan på naa sätt smakar e bätter schennar. Sedan tog ja mee tådde spagetti mix påsar å nain lasagne lådo, vaffö undrar ni? Joo för att lev på hede förbannade riise ji ju som va i fängelse. Noo gaar e ti jäät noo, men he gaar ju ti jäät gräs å men int jäär vi he fö he int. Nåå så ja vari ut å shoppa nalite mat i byjin dom har en utmärkt slaktar järr vannifrån man får malaköte å häilt bra skinko, ska test bacone å fö hotellets ji skit. Sedan had dom na ostar men had hinda kööp tådde aamupala ost redan, minn störst miss va ju dessutom att ja glömd ti ta mee en osthyvel, å nää e ji lättan ti hitt en osthyvel i saharaöknen än i asien ha ja märkt.  Men ja ha hitta häilt drickbart mjölk så he ji ju na positivt. Så ja ha laga spagetti åt me sjölv å jäti he på arbete.


E ji ju en hightec spisplattu ja har å tog närman en tiima fömme få i gang an. Testa som all kombinationer av knappan men int naa händ. Läita efter brytare som int existera tryckt på brytare som satt på na häilt anna ti slut, kolla ja i proppskåpe i visserligen va ju allt kinesisk så väit ju tå va som va fäil men så att en jordfäilsbrytar va upp så stängd an så vips så funka spisin.

Annurs på arbete jee rätt lungt nalite mäir ha händ järr menn int naa ti ta stress uvi, så noo kan man ta middagsvila noo.

Å heje va på sånda. 

Ska väl meddel ifall na anna skillt händer 

later.

tiistai 10. joulukuuta 2013

Tunnelbana


Nåjaa nu ha hänt naa schennar dags för häljens bravader å nää ja va int ut å söup.

Utan för de första ha man vari ut å shoppa ti coastal city. Memme hadd ja mitt glada finnschack å kate som ji en servitör på Mccawleys, en irländsk pub me mat. Ja had fråga on vart man kuna faa å shopp så on tyckt on kuna komb å viis åss, vaffö väit ja int.

On tog oss ti Coastal city å he ända ja riktit vila ha va ett par converse, int åt me sjölv dock men he blev noo he å ti sist.


Sedan blev ja jäklit imponera av täije kinesrens juldekorationer, dom ji noo häilt hyggli me pyntase, dock så ji ju vädre järr 20+ så e känns lite skumt. Men koll in hanje räinin sakren va bussi sko va kul å sii naa tådde på torge i finland.


Dock sko väl nain ha vinka an baket första lördagskväldin.


Sedan på sönda, efter vi ha blivi lärda hu man använder tunnelbanan dan furi ( min tidigare erfarnhet va i fyllon i hongkong så ja ji ingen expert direkt.) så foo vi å kolla på windows of the world.


Nå som ni märker så va kanski int först impression så hääft men jäklit nice ställe, såde annurs fanns e som miniatyrer av världens alla hörn. Sedan fanns där inomhus pulkbacka å hockeyrink. Så så klart måst ja dra påå me ett par skrinnskor å viis va ja gaar fö, vill int skryt men ja ji rätt så bra....


...att broms me hjölp av sarjen, ja ji ju som häilt värdelös å skrinn. Dock så va nog rolit, buri lite funder om man sko bord buri trän på ti skrinn därhäim. Sedan som ni siir så har ja såkallad konstskrinnskor på memme å fyy fan va farli dom ji hold ju påå å fall inom 10 s på isen he va int sskornas fäil men stritta ju som direkt framåt tå täide pinnan foo ner i isin. Hu fan kan ni flikkor skrinn me täide hockey skrinnskor ji ju noo mychi bätter.

Sedan fortsatt vi vander därr å ja fick jäär bekantskap me en nager nya vänner


Aapun lukta bätter( me aapun mäinar ja int ja...dock så lukta noo ja å bätter) nå de va allt fö denna gång 

Latermaanantai 9. joulukuuta 2013

Joka päivä töitä teen

Ja älskar min mp3-spelar elå tja kanski int just sjölva spelarin an bruk stärv lite nu som då. Men hede att ha en personli liitin soundtrack i huve häila tidin, speciellt rolit jee tå låtin man lyssnar på passar perfekt in i stunden.

Vi stäig ut ur bussin som tog oss ti varve ja had siti längst bak, sedan tå vi komb in på område spela i mina öron dropkick murphys fairmount hill. E va lite som lusti känslo, kändes som i en svartvit 1930-tals film täär man all va som på väg ti fabriken ti linjearbete. Man fee en ganska bra leende på läppan av allt hede.

http://youtu.be/CCR_bxGO3io skriver på padden täffö länk bara

Ifall ja minns ti ta kameran från arbete imorrun kan ja skriv om häljens äventyr. E involverar en jorden runt resa å skrinskor.

Later!

sunnuntai 1. joulukuuta 2013

JulgunnarNåjaa sakta men säkert buri e blii jul, va lite förvåna e va int en palmträä dock på dajin va e noo shortsväder, så jobbigt. Ja sko säi e ji lite som augusti järr på dajin passligt varmt på dajin å på kväldin ganska svalt, känns lite Skumt dock, ja mäinar ja had ju fundra köp e par skidor därhäim så...

Annars jee fortfarand rätt så lungt järr så kan int direkt skriv na roliga historier, sitter å kollar på Rugby elå Sevens rättare sagt, same same but different. Sedan ha ja hitta ja en FITBIT one (måtta google) va ja förstår jee en hightec stegräknare, ja som trodd e va en usb minnepinne, men ja lömna an ti receptionen nain kanski sakna an, plus om e ji en tracker så sko dom kuna hitt me å försöka hack me. 

Så fixa ja problem me matin på arbete c. En vecko framåt åtminstone (elå får hoppas):


He ji två roast beef å fyra steak and cheese all me bacon om ni fundra.

Såde annurs på arbete had ja lite tråkit täide sista 15 min medan vi vänta på skjuss så ja duuna ihop en vän


Kanski ja ska kall an gunnar...

Later


lauantai 30. marraskuuta 2013

On the wagon again

Oops Ja sko ju post heje förr veckon... Nå int na speciellt ha hänt heller ha Jobba, Jäti å sovi varenda dag typ. En daa va man å villa bort se nalite men int na desto farligan.


Jahapp tå man på resande fot igen. Hanje gangun foo man ti Shenzen i kina, vilket ligger just bräivi hong kong. Färden hit for häilt smärtt fritt, tvingades åk lufthansa fö första gangun, hamna i mitten säten vilket ji allti en pain in the ass men visa se att ja had ingen bräivi me så man kuna lite bräid ut se.

Hotelle ja fee va lite gambelt å inredningen va av Viktoriansk stil, Annurs häilt ok va som en lite störr lägenhäit me vardagsrum å två vessan. Näte va dock dåligt ingen Wifi å kablin va i nain hörnu.


Nå som tur hamna ja ju int å bo täär na läng utan fee flytt ti ana siidun gatun å på grund av vissa problem så hamna ja bo i ett annat rum än he som va mäina.


Tyvärr måsta ja byt bort från hede ruume sedan ti en två sovrums me bara två vessan, väit int rikti hu man ska klar se men man måst noo bara håll ut en stånd teel.


Annurs jee rikti bra järr lite trögt på jobbe men finns mychi resturanger me mat tillochme jäter, hittills ha vi vari på mexicanskt, brasilansk, italiensk å sportsbar. Dock på arbete ha ja hamna å smätt i me ris å vatten, sakren fångan på fängelse har e ju bätter än me.

Jaa men ja fyller ii namäir järr om e händer na spännand järr men dagan ji noo mest rutin mässiga vaken arbet jäät å tuta... men e lär finnas en nöjesfält jäär nainstans så låt oss hoppas. Och macau å hong kong ji en båtfärd bort.


Later

lauantai 7. syyskuuta 2013

Rullar fram

He händer som int na specieltt järr i okpo direkt att allt bara rullar fram som enligt gammal vana. He ja märkt ji att mychi folk minns me å man hamna ti säi ganska mang gangor long time no see, å me folk mäinar ja ju bartenders. He som ji lite olikt ji att ja ji int häilt ömsand utan ji me na wärtsilä finnar. Dessutom bor ja på ett annat hotell än sist.

Bodd först på BENIKEA he ji som placera ganska högt upp i bergen lite på utkantin av stan på väg ti deokpo, ifall ni sku råk väit vann he ji. Tyvärr va som lite jobbigt å bo som täär fö du sko ha taxi tå du sko nainstans å sedan en taxi tå du sko tibaks, plus he att ja döda en kackerlacko/kryp/wierd-thing-that-wouldnt-die på rum så blev e ti flytt. Men e hadd en roli vessa bytto


Behändigt täi ggr man faar å piss i mörkre.

Så vi ha bytt hotell ti geoje ocean hotell ligger i stan vi have, häilt fint hotell, man har tillochme en kokplattu ifall man sko vill laa na mat sjölv naingang plus ruume i ganska finns en gym dock he ji väl ett lillan minus. Å utsikten ji nu int lik bra som på benikea men noo dågar an häilt bra fö me


Later